SESJA PLAKATOWA KONFERENCJI POLISH APPROACH

Zapraszamy do udziału w sesji plakatowej III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej „Polish Approach. Termin składania streszczeń upływa dnia 18 listopada 2016 roku.

Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe. Streszczenie w wersji polskiej  nie powinno przekroczyć 500 słów.

Streszczenia prac zostaną opublikowane w czasopiśmie Nowa Stomatologia Wydawnictwa Borgis. Zgłoszone prace, będą prezentowane podczas Sesji Plakatowej, w piątek 2 grudnia o godzinie 16:30 w miejscu wskazanym w programie Konferencji.

Autorzy proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci prezentacji multimedialnej , przedstawionej jako slajdy lub plakat. Czas prezentacji może wynieść maksymalnie 2 minuty.

Prezentacje na sesję należy składać w dniu prezentacji  przed rozpoczęciem sesji.

Doniesienia naukowe będą oceniane przez Członków Komisji, którzy wyłonią 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników sesji nastąpi po zakończeniu sesji i krótkiej naradzie Członków Komisji.

Za uczestnictwo w Konferencji przysługuje 9 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.Nr 231, poz.2326.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem sesją plakatową III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej „Polish Approach i sporą liczbą zgłoszonych abstraktów informuję, że zostanie ona podzielona na dwie części:

  • Sesja I – Przypadki kliniczne
  • Sesja II – Prace badawcze

Obie sesje odbędą się w tym samym czasie i będą prowadzone przez dwie niezależne komisje. W każdej z sesji zostaną wybrane trzy najlepsze prace. Pierwsze miejsca zostaną nagrodzone, pozostałe dwa w każdej z sesji zostaną docenione okolicznościowym dyplomem.

Informacja o zakwalifikowaniu do poszczególnych sesji zostanie rozesłana drogą mailową do Zainteresowanych w najbliższym czasie.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

SPONSORZY