PROGRAM III KONFERENCJII NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ POLISH APPROACH

2 GRUDNIA 2016

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji – powitanie uczestników – dr n.med. Anna Jurczak Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Kierownik Pracowni Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

9.15 – 10.00

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu

Temat: „Epigenetyczne źródła dziedziczenia niewytłumaczalnych lęków dziecka”.

10.00 – 10.20

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Temat: „Dzieciństwo bez próchnicy” – podsumowanie 4-letniego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

10.20 – 10.35

Prof. dr hab. Dorota Olczak- Kowalczyk,  specjalista krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej

10.35 – 10.55

Prof. dr hab Urszula Kaczmarek – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej  UM Wrocław

Temat: Behawioralne metody kształtowania zachowania dziecka w gabinecie dentystycznym

10.55 – 11.05

dr n. med. Anna Maria Oleksiejuk – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera w Toruniu, Regionalne Centrum Stomatologii, Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Osób Specjalnej Troski

Temat: Edukacja i przygotowanie adaptacyjne dziecka  do wizyty w gabinecie stomatologicznym”

11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.05

Dr n. med. Karolina Gerreth – Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Temat: „Pacjenci z niepełnosprawnością w gabinecie stomatologicznym”

12.05 – 12.25

Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada – Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Temat: „Minimalnie inwazyjne metody leczenia ubytków próchnicowych”

12.25 – 12.35

Lek. dent. Marta Obidzińska, dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz – Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Temat: „Współczesne metody diagnostyki próchnicy powierzchni żujących”

12.35 – 12.55

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska – Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Temat: Diagnostyka i planowane leczenie miazgi zębów mlecznych

12.55 – 13.05

Dr n. med. Sylwia Majewska-Beśka – Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Temat: Zastosowanie metody abrazyjnej w stomatologii dziecięcej

13.05 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.20

Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska – Kierownik Katedry i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Temat: „Specyfika leczenia chorób miazgi niedojrzałych zębów stałych”

14.20 – 14.30

Lek. dent. Magdalena Kukurba-Setkowicz – lek. dent. specjalista stomatologii dziecięcej, NZOZ Dentist, Kraków.

Temat: Bezpośrednia odbudowa złamanego zęba przedniego u pacjentów w wieku rozwojowym.

14.30 – 14.40

Lek. dent. Magdalena Kępisty – Pracownia Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Temat: Leczenie endodontyczne zębów wgłobionych

14.40 – 15.00

Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Temat: Wczesna profilaktyka ortodontyczna

15.00 – 15.10

Lek. dent. Piotr Sobiech – Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat: Jak wykonać protezę dziecięcą

15.10 – 15.30

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd i dr n. med. Michał Szałwiński – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Temat: „Dziecięca chirurgia szczękowo-twarzowa – zakres i obszar współpracy z pedodontą”

15.30 – 15.40

Dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci i Dorosłych, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Temat: Jak wykonać plastykę wędzidełka

15.50 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30- 18.00

Sesja plakatowa

18.00

1) Warsztaty GC

G-ænial – nowy wymiar estetyki

  • Wykonanie indeksu silikonowego
  • Anatomiczna odbudowa ubytku klasy IV techniką uproszczoną i wielowarstwową
  • Odbudowa ubytku klasy I kompozytem płynnym

Pokaz i prowadzenie: technik dentystyczny i konsultant GC

2) Warsztaty De Trey Dentsply (kliknij i zobacz program)